Επιλογή μάρκας
Περαιτέρω πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το partslink24

 
Κλείσιμο
Καθένας αυτό που χρειάζεται:
Επιλέξτε τη δική σας χρέωση partslink24.

Ετήσια

συνδρομή

EUR 23,80

ανά μήνα

Μικτή τιμή

Μηνιαία

συνδρομή

EUR 29,75

ανά μήνα

Μικτή τιμή

Ημερήσια

άδεια χρήσης

EUR 11,90

Μία φορά

Μικτή τιμή

Ελάχιστη διάρκεια: 1 έτος
Προθεσμία ακύρωσης: 3 ημέρες έως το τέλος της διάρκειας
Τιμή (ανά μήνα):
EUR 23,80
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ (19%): EUR 3,80
EUR 20,00 (Καθαρό)
Εγγραφή
1. Στοιχεία πελάτη
2. Όγκος δεδομένων
3. Τρόποι πληρωμής
Νέος Πελάτης
Χώρα
Προσφώνηση*
Όνομα*
Επώνυμο*
Επωνυμία εταιρεία*
Οδός*
2η γραμμή διεύθυνσης
Ταχ. θυρίδα
Ταχ. κώδικας*
Πόλη/Περιοχή*
Επαρχία
E-mail*
Τηλέφωνο
Φαξ
Αριθμός υπόχρεου ΦΠΑ
Please check whether you have correctly filled in the required fields for the localization.
Κωδικός πρόσβασης*
Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης*
Τα πεδία που επισημαίνονται με * είναι υποχρεωτικά.
CancelContinue
Κλείσιμο
Σύνδεση

Σύνδεση για εγγεγραμμένο Χρήστη partslink24

ID εταιρείας / ID partslink24:
Όνομα χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης: